UA-43847613-1

Bert Bospad - debeerzietzevliegen.nl

Ga naar de inhoud

Bert Bospad

LocatiesBij Westbroek ligt één van de mooiste wandelpaden van het Groene Hart. Het Bert bospad, ook wel de Westbroekse Zodden genoemd, loopt dwars door moerasbos en langs trilvenen. Ik ben hier nu een aantal keer gedeeltelijk doorheen gelopen en heb de volgende soorten gefotografeerd, gezien of gehoord: torenvalk, boomvalk, Kneu, Putter, purperreiger, Krakeenden, slobeenden, zwanen, kuifeenden, brilduiker, grote zilverreiger, roerdomp en visdief. Er schijnen ook nog watersnippen, sperwers en bruine kiekendieven in het gebied rond te vliegen. Zoals met alle natuurgebieden moet je wel wat geduld en een beetje mazzel hebben om de vogels goed voor de lens te krijgen.

Als je het gedeelte van het moerasbos uitkomt en langs het riet loopt, hoor je regelmatig de doffe roep van een roerdomp. Helaas is deze vogel een meester in de camouflage en zul je hem niet snel zien. Ik heb meerdere keren op een paar meter afstand gestaan maar kon hem niet vinden tussen het riet. In het voorjaar van 2013 heb ik er rietzangers, boerenzwaluwen en de kleine karekiet gefotografeerd.
De Westbroekse Zodden is helaas maar deels opengesteld.

Adres: Kerkdijk (tussen nr 78 en 80), Westbroek

Copyright Michel de Beer © 2024 | alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud