De Blauwe Kamer - debeerzietzevliegen.nl

Ga naar de inhoud

De Blauwe Kamer

LocatiesDe Blauwe Kamer is een rivieroeverreservaat langs de Nederrijn en vormt een onderdeel van project Noordoever Nederrijn. In 1992 is een deel van de zomerdijk afgegraven met als gevolg dat de Blauwe Kamer regelmatig overstroomt. Deze toegenomen rivierdynamiek geeft het landschap vorm en heeft grote invloed op de vegetatie. Het rivieroeverreservaat is een uitstekend leefgebied voor vogels als ijsvogel, kwartelkoning, aalscholver en vele soorten steltlopers en ganzen. In de strangen en geulen wemelt het van de vissen. Ook zijn Galloways en Konikspaarden ingezet die met hun begrazing het landschap mede bepalen.

Er zijn 2 uitgezette wandelroutes (2,5 en 6 kilometer) door De Blauwe Kamer. Deze wandelroutes worden beschreven in een wandelboekje dat verkrijgbaar is in het bezoekerscentrum. Tijdens deze wandelingen is het dragen van laarzen raadzaam. Zeker in het voorjaar en najaar kan het erg blubberig zijn.
Er is ook een vogelkijkhut waar je in het voorjaar en zomer, uitzicht hebt op broedende Blauwe Reigers en Lepelaars. Als de waterstand hoog staat is de hut niet bereikbaar omdat de loopbrug dan onder water staat.

In dit gebied is de Visarend ook van de partij. Deze vogel wordt hier redelijk veel waargenomen. Ik heb me laten vertellen door een beheerder van het terein dat er in dit gebied soms wel een stuk of 20 rondvliegen.

Adres
Er is voldoende ruimte op de parkeerplaats van restaurant en informatiecentrum De Blauwe Kamer om je auto kwijt te kunnen. Van daaruit kun je gelijk het gebied in wandelen. Het adres is: Blaauwe Kamer 15, 6702 PA, Wageningen.

Copyright Michel de Beer © 2024 | alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud