Oostvaardersplassen - debeerzietzevliegen.nl

Ga naar de inhoud

Oostvaardersplassen

LocatiesEen bezoek aan de Oostvaardersplassen is een kennismaking met het Nederland van duizenden jaren geleden. Een "ongerept" moerasgebied, met uitgestrekte plassen en woeste graslanden. De natuur mag er onbelemmerd haar gang gaan. Uniek in Nederland én in Europa. Ontelbare vogels hebben bezit genomen van de Oostvaardersplassen. Vooral in de winter is dat een spectaculair gezicht. De natuur is er nog jong. Toch is het nu al een gebied van internationale allure.

Van de Oostvaardersplassen is er maar één in Nederland. Sterker nog: in heel Europa is er geen gebied dat met de Oostvaardersplassen te vergelijken valt. In het diepst gelegen deel van Zuidelijk Flevoland, de door de mensen aangelegde polder in het IJsselmeer, schiep de natuur een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen.
Ganzen, lepelaars en aalscholvers wisten het gebied te vinden, net als reeën, vossen, hazen, vleermuizen en vlinders. Zelfs de zeearend, de ‘vliegende deur’ die sinds de middeleeuwen niet meer in ons land nestelde, broedt sinds een paar jaar weer in de Oostvaardersplassen. Om te voorkomen dat het gebied met bomen zou dichtgroeien, bracht Staatsbosbeheer er wilde heckrunderen, konikpaarden en edelherten naartoe. Met elkaar leven deze dieren hier een natuurlijk leven, in een gebied waar de natuur het voor het zeggen heeft.

Geopend
De Hollandse Hout, het Oostvaardersbos, Kotterbos, Praambos en Oostvaardersveld zijn in beginsel vrij toegankelijk. De Oostvaardersplassen, waar kuddes in het wild levende dieren voorkomen, zijn dat niet. Ook door de terreingesteldheid is de toegankelijkheid beperkt. Om van het gebied te kunnen genieten kunt u gebruik maken van de ruim 20 uitkijkposten die rond het hele gebied liggen. Er zijn niet alleen observatiehutten, maar ook observatieheuvels en -schermen. Op sommige plekken kunt u zelfs vanuit de auto uitkijken over de rietlanden, de plassen, of de vlakten waar grote kuddes grazen. Zoals op de Grote Praambult, aan de Praamweg, of vanaf de Knardijk. Met een verrekijker of telescoop kunt u bijna in het hele gebied doordringen. Op enkele uitkijkplaatsen staat een verrekijker opgesteld.
's Winters beperkt toegankelijk
Het Oostvaardersbos en De Driehoek doen in de wintermaanden dienst als rustgebied voor de edelherten, Heckrunderen en konikpaarden uit de Oostvaardersplassen. De dieren moeten in alle rust gebruik kunnen maken van de beschutting van het bos. Zo kunnen ze de energie uit hun vetreserve sparen die nodig is bij barre weersomstandigheden. De gebieden zijn dan beperkt toegankelijk voor het publiek. Ook het wandelgebied aan de Knardijk en de spoorbaan is gesloten voor publiek.

Natuurbelevingscentrum De Oostvaarders en Buitencentrum Oostvaardersplassen zijn wel bereikbaar. De afrit vanaf de Buitenring en het fietspad vanuit het Kotterbos zijn open. Observatiehut De Schollevaar is de rest van het jaar niet vrij toegankelijk, maar biedt nu fraai uitzicht over de aalscholverkolonie. Voor iedereen die de grazers van dichterbij wil zien, organiseert Staatsbosbeheer begeleide wandelingen in de Driehoek.
Afgesloten gebieden:
• Kotterbos
• Oostvaardersbos
• Driehoek

Vogels kijken
Al vanaf het allereerste begin trokken de Oostvaardersplassen veel vogels, en daarmee kwamen ook de vogelaars. In het begin waren Oostvaardersdijk en Knardijk belangrijke observatieplekken. Inmiddels zijn er tientallen uitkijkpunten rond het hele gebied, die speciaal zijn ingericht om u de gelegenheid te geven het gebied rustig te bekijken zonder de dieren te verstoren. Meer informatie en routebeschrijving via vogelkijkhut.nl:
Vogelkijkhut   - De Brandgans
Vogelkijkhut   - De Grauwe Gans
Vogelkijkhut   - De Grote Zilverreiger
Vogelkijkhut   - De Kluut
Vogelkijkhut   - De Schollevaar
Vogelkijkhut   - De Zeearend
Vogelkijkpunt - Grote Praambult
Vogelkijkhut   - Keersluisplas
Vogelkijkpunt - Kleine Praambult
Vogelkijkhut   - Wigbels Eiland
Vogelkijkhut   - De Krakeend
Vogelkijkhut   - De Poelruiter
VogelKijkpunt - Wildroosters Oostvaardersveld

Vogelkijkpunt - De Oeverloper

Fotograferen
Veel fotografen zijn geïnteresseerd in natuur of in het mooie Hollandse licht. Voor hen is het hele Oostvaardersplassengebied een prachtig onderwerp. Staatsbosbeheer organiseert ook ieder jaar speciale foto-safari's. Je gaat dan in een boswachtersauto mee het gebied in en krijgt volop de gelegenheid om foto's te nemen. Er kunnen per keer vijf deelnemers mee.


Adres
Het bezoekerscentrum is een mooi startpunt om te beginnen met een wandeling. Je hebt op korte afstand 2 vogelhutten waar, afhankelijk van de periode in het jaar, van alles te zien is. Het adres van het bezoekerscentrum is: Kitsweg 1, 8218 AA Lelystad.


Bron: www.vogelkijkhut.nl


Copyright Michel de Beer © 2024 | alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud