UA-43847613-1

Zouweboezem - debeerzietzevliegen.nl

Ga naar de inhoud

Zouweboezem

LocatiesDe Zouweboezem is een klein natuurgebied, maar wel een van de belangrijkste vogelgebieden van Nederland. Dit indrukwekkende moerasgebied is rijk aan natuur en cultuurwaarden. Het gebied functioneerde vroeger als opvangplaats voor overtollig water van de nabij gelegen polders van de Vijfherenlanden. Hierdoor was het gebied constant nat en heeft het zich daardoor kunnen ontwikkelen tot een moerasgebied met een grote variatie aan water- en moerasvogels.
Het afwisselende landschap van open water, wilgengrienden, elzenbroekbos, riet-, pluimzegge-, mattenbies- en grote lisdoddenvelden, vormt een uitstekende vogelboulevard voor wandelaars.

In het begin werd de Zouweboezem verwaarloosd. De natuur greep zijn kans. In het gebied begonnen verschillende planten en rietvelden te groeien. Deze planten en rietvelden gingen insecten en kleine dieren aantrekken en deze trekken op hun beurt vogels aan. Uiteindelijk is het gebied onder invloed van de mens en de natuur uitgegroeid tot een eldorado voor riet- en watervogels.

De Zouweboezem is dé plek voor een groot aantal broedende Zwarte Sterns. Ook andere vogels hebben hun weg hiernaartoe gevonden. Tijdens de zomermaanden voelen onder andere ook de volgende vogels zich hier goed thuis: Bruine Kiekendief, Grauwe gans, Kolgans, Nijlgans, Canadese gans, Purperreiger, Waterral, Blauwborst, Rietzanger, Snor en de Roerdomp. In de wintermaanden verblijven de Blauwe Kiekendief en de Waterpieper in het gebied.

Wil je Bruine Kiekendieven fotograferen dan kun je het best vroeg op staan. Het grote veld achter het kijkscherm is een mooie plek om deze roofvogel te fotograferen. Het licht staat in de ochtend namelijk aan de goede kant.

De Zouweboezem is goed te bezichtigen via de Zederik (Zouwen)kade en de Zouwendijk. Er is een niet gemarkeerde route beschikbaar via de website van Het Zuid-Hollands Landschap die je door het gebied leidt. Voor de vogelaars zijn de kades aan de Zouweboezem in de het voorjaar en in de zomer een echte vogelboulevard. Via het vlonderpad zijn de vogels ook goed te spotten.

Adres
Er is een klein parkeerplaatsje voor een stuk of 8 auto’s.
Het adres is: Boezemweg 1, 4128 in Lexmond.

Copyright Michel de Beer © 2024 | alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud