UA-43847613-1

Waterleidingduinen - debeerzietzevliegen.nl

Ga naar de inhoud

Waterleidingduinen

LocatiesDe AWD is een uniek gebied waar veel aan natuurbeheer gedaan wordt. Als gevolg van de grote variatie in landschap en begroeiing heeft de AWD een rijke flora en fauna en in het bijzonder een rijk insectenleven. De hoeveelheid planten en dieren die er voorkomen is enorm. Reeën hebben er hun domein. Vossen, vleermuizen, watersalamanders en zandhagedissen leiden er hun leven. Uilen, Tapuiten, Boompiepers... en ga zo maar door.

Er zijn meerdere ingangen waar je wandelroutes kunt volgen. Een fietstocht is ook mogelijk, er loopt namelijk een fietspad door het hele gebied. De AWD is elke dag geopend tussen zonsopkomst en zonsondergang. Het gebied heeft 4 hoofdingangen. Bij alle ingangen is een horecagelegenheid. Bij ingang De Oase vindt je ook bezoekerscentrum De Oranjekom.

Het terrein bestaat uit bos en struweel, open plekken met stuifzand, vochtige en moerassige valleien en droge vlakten. In totaal groeien er ruim 660 plantensoorten waarvan 27 bijna nergens anders in Nederland voorkomen.
Jaarlijks broeden er ongeveer 100 vogelsoorten, waaronder duinvogels als roodborsttapuit en braamsluiper. Ook typische rietvogels als blauwborst en rietzanger komen er voor. De AWD vormen een kerngebied voor de duinhagedis; dat wil zeggen dat, in vergelijking met de andere kustduinen, er hier zoveel voorkomen dat ze van hieruit de andere duinen kunnen gaan bevolken. Helaas heb ik deze soort nog niet waar kunnen nemen. De IJsvogel is ook een voorkomende soort net zoals de vos, ree en damhert.

Toegang
Voor de toegang tot de Amsterdamse Waterleidingduinen is een toegangskaart vereist. Bij de ingangen Oase, Panneland, De Zilk en Zandvoortselaan zijn dagkaartautomaten geplaatst. Bezoekerscentrum De Oranjekom (bij ingang De Oase, Vogelenzang) is gevestigd in een voormalig pompstation.

Adres
Je kunt de hoofdingang Oase bereiken via de Zandvoortselaan 130, 2042 XC, Zandvoort. Van daaruit kun je door het hele gebied lopen of fietsen.

Copyright Michel de Beer © 2024 | alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud