UA-43847613-1

debeerzietzevliegen.nl

Ga naar de inhoudWatervogels - Waterfowl


Aalscholver - Great Cormorant
17 foto's
Alk - Razorbill
10 foto's
Australische Slobeend - Australasian Shoveler
3 foto's
Bergeend - Common Shelduck
11 foto's
Brandgans - Barnacle Goose
6 foto's
Brilduiker - Common Goldeneye
10 foto's
Bronskopeend - Falcated Duck
12 foto's
Carolina-eend - Wood Duck
2 foto's
Casarca - Ruddy Shelduck
3 foto's
Dodaars - Little Grebe
15 foto's
Dwergaalscholver - Pygmy Cormorant
8 foto's
Dwerggans - Lesser White-fronted Goose
3 foto's
Eider - Common Eider
18 foto's
Fuut - Great Crested Grebe
36 foto's
Fregatvogel - Frigatebird
5 foto's
Geelsnavelduiker - Yellow-billed Loon
4 foto's
Geoorde fuut - Black-necked Grebe
15 foto's
Grauwe gans - Greylag Goose
8 foto´s
Grote canadese gans - Canada Goose
13 foto´s
Grote zaagbek - Common Merganser
13 foto's
Grote Zee-eend - Velvet Scoter
15 foto's
IJsduiker - Great Northern Loon
16 foto's
IJseend - Long-tailed Duck
9 foto's
Indische gans - Bar-headed Goose
13 foto's
Jan-van-gent - Northern Gannet
14 foto's
Kleine Alk - Little Auk
6 foto's
Keizergans - Emperor Goose
3 foto's
Klein Waterhoen - Little Crake
3 foto's
Kleine Topper - Lesser Scaup
10 foto's
Kleine Zwaan - Bewick's Swan
4 foto's
Knobbelzwaan - Mute Swan
12 foto's
Kokardezaagbek - Hooded Merganser
10 foto's
Koningseider - King Eider
6 foto's
Krakeend - Gadwall
6 foto's
Kroeskoppelikaan - Dalmation Pelican
4 foto's
Krooneend - Red-crested Pochard
13 foto's
Kuifaalscholver - European Shag
11 foto's
Kuifduiker - Horned Grebe
15 foto's
Kuifeend - Tufted Duck
6 foto´s
Mandarijneend - Mandarin Duck
4 foto´s
Meerkoet - Eurasian Coot
24 foto´s
Middelste Zaagbek - Red-breasted Merganser
10 foto´s
Nijlgans - Egyptian Goose
6 foto´s
Noordse Pijlstormvogel - Manx Shearwater
11 foto´s
Nonnetje - Smew
3 foto´s
Papegaaiduiker - Atlantic Puffin
12 foto's
Parelduiker - Black-throated Loon
5 foto's
Pijlstaart - Northern Pintail
4 foto's
Porseleinhoen - Spotted Crake
4 foto's
Purperkoet - Purple Swamphen
6 foto's
Ringsnaveleend - Ring-necked Duck
6 foto's
Roodhalsgans - Red Breasted Goose
8 foto's
Roodhalsfuut - Red-necked Grebe
33 foto's
Roodkeelduiker - Red-troated Loon
2 foto's
Ross' Gans - Ross's Goose
8 foto's
Rosse Stekelstaart - Ruddy Duck
11 foto's
Roze Pelikaan - Great White Pelican
6 foto's
Rotgans - Dark-bellied Brent Goose
3 foto's
Siberische Taling - Baikal Teal
8 foto's
Slobeend - Northern Shoveler
11 foto's
Smient - Eurasian Wigeon
6 foto's
Sneeuwgans - Snow Goose
2 foto's
Stellers Eider - Stellers Eider
6 foto's
Tafeleend - Common Pochard
4 foto's
Taigarietgans - Taiga Bean Goose
1 foto's
Topper - Greater Scaup
3 foto's
Waterhoen - Common Moorhen
21 foto's
Waterral - Water Rail
21 foto's
Wilde eend - Mallard
10 foto's
Wilde Zwaan - Whooper Swan
12 foto's
Wintertaling - Eurasian Teal
9 foto's
Witbuikrotgans - Pale-bellied Brant Goose
6 foto's
Witkopeend - White-headed Duck
10 foto's
Witoogeend - Ferruginous Duck
7 foto's
Zeekoet - Common Murre
14 foto's
Zomertaling - Garganey
9 foto's
Zwarte zee-eend - Common Scoter
3 foto's
Zwarte Zeekoet - Black Guillemot
12 foto's
Zwarte Zwaan - Black Swan
4 foto's
Copyright Michel de Beer © 2024 | alle rechten voorbehouden
Terug naar de inhoud